Wyposażenie łazienek

Biuro tłumaczeń - komunikacja bez ograniczeń

Biuro tłumaczeń - komunikacja bez ograniczeń

Jest wiele sytuacji w życiu, które zmuszają do skorzystania z usług tłumacza. Chwilowy pobyt za granicami kraju w celach turystycznych lub zawodowych pozwala zetknąć się z obcym językiem. Ale nawet nie ruszając się z domu, otaczani jesteśmy komunikatami, wymagającymi przekładu. Zarówno w pracy, w domu, jak i w przestrzeni publicznej oraz sieciowej, jesteśmy odbiorcami treści wyrażonej za pomocą obcej mowy i pisma. Nasza znajomość języków innych niż pierwotny pozwala je częściowo zrozumieć. Najpowszechniejszym językiem używanym w środowisku internetowym jest język angielski, ale doświadczenie naszych czasów pokazuje, że nie jest to jedyna mowa obca, z którą mamy do czynienia na szerszą skalę. Coraz powszechniejszymi językami są: chiński, hiszpański, włoski, portugalski, francuski, rosyjski oraz czeski których znajomość podnosi w znacznym stopniu nasze kwalifikacje zawodowe. Mimo, że nauka języków obcych jest istotnym elementem polskiej edukacji, nie wszystkich na nią stać oraz nie wszyscy mają ku temu odpowiednie predyspozycje. Ważne są bowiem zdolności lingwistyczne oraz nienaganna dykcja. Nasze biuro tłumacza jest instytucją, która wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu, pomagając w elementarnej i niezbędnej czynności naszej egzystencji, jaką jest komunikacja.

Podstawowy element, bez którego życie społeczne praktycznie nie istnieje to rozmowa. Komunikacja międzyludzka nastawiona jest z założenia na porozumienie. Nawet jeśli występują znaczne różnice światopoglądów, niezbędna jest ich ekspresja w postaci mowy lub pisma, aby zrozumieć siebie nawzajem i spróbować skonfrontować odmienne punkty widzenia. Podstawowa komunikacja nie zakłada wspólnoty myśli, ma jednak na celu ich symboliczny przekaz, aby mogło dojść do ewentualnej dyskusji. Bez dialektyki, konfrontacji wyrażenia naszych wewnętrznych przeżyć, nie jesteśmy istotami społecznymi. Pierwotne mechanizmy komunikacji dowodzą jak ważna jest są tłumaczenia i osoba tłumacza. Umożliwia on wymianę poglądów między ludźmi posługującymi się różnymi językami. Dzięki zrozumieniu siebie nawzajem poznajemy zupełnie inną rzeczywistość, poszerzamy własne horyzonty, stajemy się bardziej tolerancyjni i otwarci na nowe wyzwania.

Tłumacz jest w dzisiejszych czasach osobą niezbędną. Z jego usług korzysta prawie każdy. Globalny rynek wymusza komunikację z przedstawicielami krajów na całym świecie. Mamy dziś dostęp do szerokich dóbr i usług, które pochodzą z obcych państw, a nawet kontynentów. Za sprawą sieci wszystko jest w zasięgu ręki. Bariera leży wyłącznie w naszych kompetencjach językowych. Komunikacja jest jednak nieodłącznym elementem naszego życia, bez niej niewiele jesteśmy w stanie zrobić. Dlatego tak ważna jest profesja tłumacza, która umożliwi nam wszelką formę porozumienia z ludźmi posługującymi się innymi językami oraz zrozumienie odmiennych punktów widzenia. Biuro tłumaczeń zajmuje się przede wszystkim przekładem dokumentów i aktów prawnych, które wykonuje dla naszego biura tłumacz przysięgły, ale tłumaczyć można dosłownie wszystko, zarówno ustnie, jak i pisemnie. Osoba tłumacza jest niezbędna podczas komunikacji z osobami obcojęzycznymi, z którymi trzeba się porozumieć w konkretnym celu. To określony interes zmusza nas do przekazania sobie wzajemnie pewnych informacji. Biuro tłumaczeń udziela pomocy w formie udostępnienia odpowiedniej osoby, która przetłumaczy treść wypowiedzi w dowolnym miejscu i czasie.

Tłumacz przekłada słowa precyzyjnie, z myślą o całościowym sensie i uwikłaniu komunikatu w kontekst. Osoba, która dokonuje dobrego przekładu skupia się zarówno na samej treści, jak i zewnętrznych okolicznościach, wpływających w dużej mierze na znaczenie. Umiejętność wychwytywania sensu jest niezwykle przydatna w pracy przekładowej. Dzięki niej mamy gwarancję, że znaczenie jest odczytane prawidłowo, a komunikacja przebiegnie bez zakłóceń.

Nasze biuro tłumaczeń zatrudnia wykwalifikowanych pracowników z gruntowną znajomością języków obcych, którzy w sposób szybki i sprawy dokonują przekładu całkowicie dowolnej treści. Umiejętności lingwistyczne są w przypadku tłumacza nie do przecenienia i wiążą się z szybkim rozpoznawaniem znaczenia, biorąc pod uwagę zarówno sam tekst, jak i okoliczności zewnętrzne. Biuro tłumaczeń dysponuje pracownikami o wysokich kwalifikacjach, którzy dzięki sprawności swoich aparatów mowy, potrafią błyskawicznie przekazać ustnie bądź pisemnie przełożony przez nich komunikat. Wysoka umiejętność ekspresji gwarantuje błyskawiczne tłumaczenie w konkretnej sytuacji komunikacyjnej, typu rozmowa lub konferencja. Nasze biuro tłumaczeń przyjmuje najprzeróżniejsze zlecenia wykonywane przez odpowiednio wybrane osoby według ich kompetencji. Osoba dokonująca przekładu zna przynajmniej dwa języki na poziomie C1. Ten stopień zaawansowania znajomości obcej mowy umożliwia rozpoznanie nawet najbardziej subtelnych różnic znaczeniowych między wyrażeniami. To umiejętność, która umożliwia posługiwanie się językiem w sposób całkowicie swobodny.

Każdy tłumacz zajmuje się zaawansowanym przekładem jednego języka na drugi za pomocą metajęzyka, który dzięki wysokiemu poziomowi umiejętności lingwistycznych jest praktycznie niezauważalny. Tłumaczenia odbywają się automatycznie i naturalnie. Bardzo często zdarza się również, że polskie biuro tłumaczeń zatrudnia tzw. Nativ speaker’ów, którzy muszą bezwzględnie wykazać się doskonałą znajomością naszego języka, aby przełożyć dowolny komunikat. Są oni jednak niezwykle potrzebni, ponieważ ich macierzysta znajomość obcego dla nas języka pozwala wychwycić sens w sposób jeszcze bardziej skuteczny.

Nasze biuro tłumaczeń oferuje rozmaite formy usług związanych z przekładem języka. Zatrudniamy tłumaczy o najwyższych kwalifikacjach, którzy doskonale radzą sobie z powierzonymi im zadaniami. Są do dyspozycji naszych klientów i wykonują tłumaczenia techniczne, pomagają w komunikacji „na żywo” podczas konferencji i spotkań w celach biznesowych i towarzyskich, jeśli zaś potrzebujesz przetłumaczyć wążne dokumenty do twojej dyspozycji dostępny jest tłumacz przysięgły.

Usługi i rodzaje tłumaczeń

Usługi – rodzaje tłumaczeń

Dwa sposoby przekazu treści wymuszają elementarny podział tłumaczeń na ustne oraz pisemne.

Nasza firma oferuje profesjonalny przekład tekstu przedstawionego graficznie lub zarejestrowanego audialnie. Tłumaczenia wykonywane pisemnie są sporządzane na zamówienie w określonym przez obie strony czasie. Zwykle trwa to od kilku do kilkunastu dni w zależności od priorytetu danego zlecenia. Biuro tłumaczeń, zajmujące się przekładem treści pisanej i mówionej, zatrudnia profesjonalnych tłumaczy, którzy wykonują swoje zadanie rzetelnie i szybko. Istnieje również wąska grupa osób, będących tłumaczami przysięgłymi. Ich kompetencje pozwalają na przetłumaczenie dokumentów typu dyplom, świadectwo, indeks, suplement, certyfikat, zaświadczenie, akt i umowa notarialna, pełnomocnictwo, testament, wyrok sądowy lub zaświadczenie lekarskie. Tłumacz przysięgły dokonuje również przekładu ustnego rozprawy sądowej, konferencji i obrad wagi państwowej itp.

Profesjonalny przekład wszelkiego typu bazuje na podstawowym podziale usług. Wyróżniamy tłumaczenia pisemne oraz ustne.

Tłumaczenia pisemne polega na kontakcie z tekstem napisanym w danym języku źródłowym i stworzeniu jego odpowiednika w języku docelowym zachowując pierwotny sens i charakter wypowiedzi. Interpretując znaczenie tekstu źródłowego, należy oczywiście znać w stopniu doskonałym oba języki, zarówno podmiotowy, jak i przedmiotowy. Kolejna bardzo ważną rzeczą jest znajomość kontekstu kulturowego, ekonomicznego politycznego itp. Trzeba również wziąć pod uwagę różnice systemowe obu języków, alfabetu i systemów zapisu, leksyki i fleksji oraz idiomów. W każdym, nawet pisemnym tłumaczeniu tekstów istotne są predyspozycje tłumacza. Umiejętności lingwistyczne polegają właśnie na rozpoznaniu tych różnic i doskonałym wyczuciu w mowie lub w piśmie nawet najdrobniejszych niuansów. Szczególnym przykładem jest tłumacz przysięgły, który musi swoją znajomość języka potwierdzić egzaminem.

Tłumaczenia a vista są przekładem ustnym w oparciu o tekst źródłowy pisany. Stanowią więc pomost pomiędzy dwoma podstawowymi elementami podziału tłumaczeń. Tłumacz otrzymuje wówczas treść w formie wydrukowanej lub elektronicznej i tłumaczy, obejmując całe zdanie wzrokiem. Ten rodzaj przekładu jest stosowany zazwyczaj w urzędzie, w sądzie lub u notariusza. Ta technika tłumaczenia wymaga od osoby przekładającej niesamowitej sprawności, ponieważ odbywa się natychmiastowo, zazwyczaj bez wcześniejszego zapoznania się z całością tekstu.

Tłumaczenia ustne umożliwiają przekład ad hoc na potrzeby danej sytuacji komunikacyjnej i są dokonywane natychmiastowo. Tego typu przekład zwykle wykorzystuje się podczas konferencji i jest niezwykle przydatny na globalnym rynku, który wymusza porozumiewanie się z kontrahentami, mieszkającymi w innych krajach. Ze względu na czas wykonywanych tłumaczeń, dzielimy je na tłumaczenie symultaniczne oraz konsekutywne.

Tłumaczenie symultaniczne polega na równoczesnym przekładzie i jego odtworzeniu, podczas wypowiedzi danej osoby w obcym języku. Tłumacz w tym samym czasie słucha komunikatów i wypowiada je w przetłumaczonej formie. Ta czynność jest niezwykle trudna i wymaga od tłumacza znakomitej znajomości obu języków (przekładanego i języka, na który przekłada), a także predyspozycji, które umożliwią mu płynne i sensowne formułowanie wypowiedzi dla swoich słuchaczy. Tłumaczenie symultaniczne wymaga odpowiedniej dykcji, podzielności uwagi, niesamowitej koncentracji, refleksu oraz odporności na stres. Proces takiego tłumaczenia polega na jednoczesnym słuchaniu, rozumieniu, przekładzie oraz ekspresji komunikatu w docelowym języku.

Tłumaczenia konsekutywne są nieco prostsze, ale również wymagają od tłumacza wysokiego stopnia skupienia uwagi. Polegają one na sporządzaniu notatek podczas długiej wypowiedzi, która ma podlegać przekładowi. Tłumacz uważnie słucha ciągu zdań wypowiadanych przez mówcę i notuje najważniejsze rzeczy. Po zakończeniu wypowiedzi, tłumacz przedstawia przełożony tekst. Ostateczny komunikat w docelowym języku ma formę krótszą niż źródłowy, bowiem został on sporządzony w oparciu o notatki tłumacza.

Istnieje również szczególny przypadek, który nazywa się tłumaczeniem liaison. Tutaj przekład następuje co jakiś czas, po 3-4 zdaniach wypowiadanych przez mówcę. Jest dużo mniej męczące dla odbiorcy i nie opiera się na notatkach tłumacza. Krótsze fragmenty wypowiedzi umożliwiają w sposób dokładny przełożenie tekstu.

Tłumaczenia ustne prawne to czynności, które w większości przypadków wymagają od przekładającego kompetencji i stanowiska tłumacza przysięgłego. Mogą one przybierać formę tłumaczenia symultanicznego lub konsekutywnego.

Istnieją również tłumaczenia ustne dla grupy marketingowej, które wykorzystywane są zwykle w większych korporacjach i polegają na przekładzie treści dla kilku bądź kilkunastu osób, naśladując intonację, sposobu mówienia i emocje mówcy źródłowego.

Tłumaczenia ustne towarzyszące polegają na asystowaniu tłumacza podczas różnego rodzaju wyjazdów i rozmów.

Tłumaczenia techniczne, to tłumaczenia wykonywane w dowolnej formie przez tłumacza posiadającego rozbudowaną wiedzę w danej dziedzinie. Dzięki temu rodzajowi przekładu zleceniodawca ma pewność, że tłumacz przełoży dany tekst źródłowy z pełnym zrozumieniem wyspecjalizowanej terminologii i ogólnego sensu. Do nich zaliczyć możemy tłumaczenia medyczne, sądowe, ekonomiczne itp.

Istnieje mylne przekonanie, że najlepsze tłumaczenie polega na dosłownym przekładzie każdej części wypowiedzi. Należy jednak pamiętać o tym, że każdy system językowy rządzi się zupełnie innymi prawami, które często są nieprzekładalne. Wynika to z różnic kulturowych, które w znacznym stopniu zdecydowały o fonologii, morfologii i składni. Sens wynika z całości tekstu, a nie pojedynczych słów. Znajomość danego języka, to nie tylko umiejętność nazywania rzeczy za pomocą danej mowy, ale możliwość zbudowania rozwiniętych wypowiedzi, posiadających określony sens. Dlatego też nie należy trywializować kompetencji tłumacza, który musi znać oba języki na najwyższym poziomie, wykazując się jednocześnie znajomością kultury i reguł rządzących daną gramatyką. Nie należy zapominać, że tłumaczenie wiąże się również z umiejętnością myślenia w obu językach.

Oferta tłumaczenia

Oferta – tłumaczenia

Nasze biuro tłumaczeń oferuje swoim klientom wykonanie najwyższej jakości przekładu tekstu w dowolnej formie. Zajmujemy się zarówno przekładem ustnym, jak i pisemnym. Gwarantujemy całkowite bezpieczeństwo tłumaczonych treści i bezwzględne dotrzymanie terminów. Wykonujemy tłumaczenia na rzecz osób prywatnych, firm i korporacji oraz na potrzeby organów państwowych (urzędów i instytucji).

Tłumaczenia ustne

Biuro tłumaczeń, zajmujące się szeroko rozumianym przekładem, oferuje tłumaczenia ustne w zakresie tłumaczenia symultanicznego i konsekutywnego na różnego rodzaju spotkaniach, konferencjach i rozmowach o dowolnym charakterze. Dokonujemy również tłumaczeń a vista, będących ustnym przedstawieniem treści tekstu pisanego. Tego typu tłumaczenia odbywają się zwykle poza naszym biurem i wymagają mobilności tłumacza. Osoby, które zatrudniamy są w pełni dyspozycyjne i doskonale radzą sobie w środowisku biznesowym. Nasi tłumacze posiadają wysokie umiejętności lingwistyczne, które pozwalają im doskonale przetłumaczyć ustnie nawet rozbudowany komunikat jak w przypadku przekładu konsekutywnego. Kompetencje osób, których zatrudniamy są adekwatne do zadań, jakie zostają im powierzone. Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że każda osoba jest inna. Różnimy się swoimi mocnymi stronami, dlatego dobieramy tłumacza do zlecenia tak, aby mógł on wykonać swoją pracę jak najlepiej.

Tłumaczenia pisemne

Wykonujemy również tłumaczenia pisemne podstawowe oraz tłumaczenia przysięgłe, wymagające odpowiednich kwalifikacji osoby przekładającej oraz spełnionych warunków prawnych. Oferujemy tłumaczenia techniczne oraz standardowe w dowolnej formie i treści. Tekst przeznaczony do tłumaczenia, musi zostać nam wcześniej zaprezentowany w wydruku, rękopisie, w wersji cyfrowej lub dźwiękowej. W przypadku tłumaczenia przysięgłego, niezbędny jest oryginał, dzięki któremu tłumacz przysięgły będzie mógł poświadczyć zgodność z nim przetłumaczonej wersji. Tłumacz przysięgły dokonuje przekładu rożnego rodzaju dokumentów, dyplomów, świadectw, suplementów, certyfikatów, zaświadczeń, akt i umów notarialnych, pełnomocnictwa, testamentu i wyroku sądowego lub zaświadczenia lekarskiego.

Tłumaczenia techniczne wymagają wyspecjalizowanej wiedzy w danej branży. Nasi tłumacze to wykwalifikowane osoby, które posiadają wszechstronne wykształcenie lingwistyczne oraz z zakresu poszczególnej dziedziny. Dzięki temu na bieżąco weryfikują swoje słowniki, którymi posługują się podczas tłumaczenia tekstu. Ich baza danych, składająca się z wyspecjalizowanych terminów stale się powiększa. Osoby wykonujące dla nas tłumaczenia techniczne nieustannie rozwijają swoje kompetencje, poszerzając horyzonty. Kształcą się, aktywnie uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Dzięki nim możliwe jest przetłumaczenie dosłownie wszystkiego. Nasze tłumaczenia techniczne obejmują między innymi takie dziedziny, jak: budownictwo, automatyka, mechanika, technologia informacyjna, medycyna, prawo, biologia i chemia i wiele innych. Tłumaczymy opisy produktów oraz maszyn rolniczych i przemysłowych, dokumentację i specyfikację techniczną, przepisy BHP, regulaminy, instrukcję obsługi, dokumentację patentową, karty charakterystyk oraz foldery, reklamy i strony internetowe. Zajmujemy się również tłumaczeniem rękopisów i drukowanych książek.

Tłumaczenie nie zna dla nas granic, ponieważ naszą pasją jest lingwistyka, której poświęcamy większość czasu. Staramy się codziennie poznawać nowe dziedziny wiedzy oraz leksykę i skomplikowane połączenia słownictwa. Nieustannie uczymy się nowych wyrażeń, które wchodzą w skład nie tylko oficjalnej odmiany języka. Fascynujemy się również odmianą potoczną, która bardzo płynnie przenika do wielu dziedzin.

W naszej bogatej ofercie wychodzimy naprzeciw barierom językowym naszych klientów, które my skutecznie pokonujemy. Chcemy umożliwić niczym nieograniczoną komunikację między ludźmi z całego świata. Nauka języka nie zna dla nas granic, ponieważ zdajemy sobie sprawę jakim przeobrażeniom ulega mowa każdego dnia.

Terminy

Dochowanie terminów jest dla nas priorytetem, ponieważ nie chcemy zawieść zaufania, jakim darzą nas klienci. Oddajemy gotowe tłumaczenia w ciągu kilku dni oraz oferujemy przyspieszone tłumaczenie dla tych, którzy nie mogą pozwolić sobie na czekanie. Dzięki nowoczesnej technologii, z jakiej korzystamy nieustannie skracamy czas wykonania naszych zleceń. Jesteśmy coraz bardziej wydajni, ponieważ pragniemy iść z duchem czasu i dostosowywać się do ulepszeń, jakim ulegają narzędzia translatorskie. Pracujemy szybko ponieważ traktujemy każde zlecenie indywidualnie, dobierając do niego odpowiednią osobę o adekwatnych kwalifikacjach oraz najlepszą metodę tłumaczenia. Pragniemy być najlepsi w swojej dziedzinie, dlatego oferujemy najwyższą jakość usług przy możliwie najniższych cenach.

Ceny

Ceny naszych usług są częściowo stałe, ponieważ istnieją zlecenia bardzo do siebie podobne. Dzięki temu możliwe jest określenie kosztów, jakie poniesie klient jeszcze przed zwróceniem się do nas o pomoc. Dotyczy to przede wszystkim zleceń które wykonuje tłumacz przysięgły. Ale również w innych przypadkach umożliwiamy konsultację z naszymi tłumaczami jeszcze przed zleceniem im określonych zadań. Każde tłumaczenie może zostać z góry wycenione bez obawy o ponoszenie dodatkowych kosztów.

Nie posiadamy sztywnej oferty ponieważ, dziedzina w jakiej się specjalizujemy wymaga nieustannych zmian nie tylko warunków naszej pracy, ale również samego przedmiotu, jakim jest określony język. Materiał, na jakim pracujemy jest płynny, dlatego staramy się być najbardziej elastyczny, jak to możliwe. Codziennie mamy do czynienia z nowymi zleceniami, które są dla nas przyjemnym wyzwaniem, którego zawsze chętnie się podejmujemy. Nie ma dla nas treści, której nie przetłumaczymy.

Kontakt

Umożliwiamy stały kontakt i konsultacje z naszymi tłumaczami, dzięki czemu klienci są na bieżąco z przebiegiem zlecenia oraz mogą dowiedzieć się wcześniej o warunkach zleconego nam tłumaczenia. Chcemy, aby klient znał w szczegółach charakter naszej pracy oraz jej efekty jeszcze zanim wykonamy zadanie. Stawiamy na zaufanie, ponieważ wiemy, z jak ważną treścią mamy codziennie do czynienia.

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumacz przysięgły

Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły jest osobą powołaną przez specjalne organy państwowe do przekładu wyższej wagi dokumentów, ustaw i innych tekstów, które wymagają poświadczenia odpowiednią pieczęcią. Sygnatura zawiera imię i nazwisko tłumacza, jego pozycję na liście tłumaczy przysięgłych oraz język, w zakresie którego posiada on uprawnienia. W ten sposób tłumaczone treści nie tracą swojego statusu i znaczenia. Jako osoba zaufania publicznego, tłumacz przysięgły stwierdza zgodność tłumaczenia z oryginałem, w ten sam sposób, w jaki notariusz potwierdza zgodność kopii z dokumentem pierwotnym. Tłumacz przysięgły dokonuje tłumaczeń w zakresie przeróżnych dziedzin zarówno dla prywatnych osób, jak i urzędów i instytucji państwowych. Jego zadaniem jest najwierniejszy i najdokładniejszy jak to możliwe przekład tekstu, zachowując jednocześnie specjalistyczne słownictwo przy znajomości formalno-prawnych zasad, obowiązujących w trakcie tłumaczenia uwierzytelnionego.

Profesjonalny przekład wszelkiego typu bazuje na podstawowym podziale usług. Wyróżniamy tłumaczenia pisemne oraz ustne.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Warunki otrzymania tytułu tłumacza przysięgłego ulegały ciągłym zmianom. Od 2004 roku tłumacz przysięgły musi uzyskać pozytywny wynik egzaminu, który przeprowadza Państwowa Komisja Egzaminacyjna pod nadzorem Ministra Sprawiedliwości. Egzamin na tłumacza przysięgłego jest rozbudowana i składa się z dwóch osobnych części. Pierwsza część to tłumaczenie w formie pisemnej z języka polskiego na obcy i odwrotnie. Druga część to przekład ustny w tej samej kolejności. Tłumacz przysięgły musi spełniać jednocześnie określone ustawą warunki. Po pierwsze musi posiadać obywatelstwo polskie lub dowolnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub też państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, obywatelem państwa, z którym podpisano umowę o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej lub obywatelem państwa, które przyjęło zasadę wzajemności. Tłumacz przysięgły musi bezsprzecznie znać w znakomitym stopniu język polski, co weryfikuje egzamin. Jest zobligowany do posiadania pełnej zdolności wykonywania czynności prawnych. Tłumacz przysięgły nie może być osobą wcześniej karaną za przestępstwo skarbowe, dowolne przestępstwo spowodowane umyślnie oraz nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu towarowego. Ponadto musi on posiadać tytuł magistra wyższych studiów ukończonych w Polsce lub w państwach członkowskich, lub też państwach, będących stroną podpisanego porozumienia.

Jakie są warunki wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego?

Osoba, która spełnia wszystkie powyższe warunki, zostaje wpisana na listę tłumaczy przysięgłych po złożeniu ślubowania w obecności Ministra Sprawiedliwości. Lista tłumaczy przysięgłych jest powszechnie dostępna na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, dla weryfikacji przez osoby, które zlecają poszczególne tłumaczenie. Osoba wpisana na listę, otrzymuje pieczęć, którą będzie wykonywać późniejsze poświadczenia swoich tłumaczeń. Tłumacz przysięgły jest wobec tego osobą, na której spoczywa ogromna odpowiedzialność prawna. Jego rzetelność pozwala na uzyskanie tłumaczenia dowolnego dokumentu, które przy tym pozostaje tekstem o tej samej mocy, co oryginał, nie tracąc swojego znaczenia. Określona przez ustawę selekcja tłumacza przysięgłego poprzez odpowiedni egzamin jest niezbędna. Gwarantuje bowiem bezpieczeństwo powierzonych mu dokumentów i skrupulatność wykonania odpowiedzialnego zawodu. Ustawa reguluje nie tylko drogę, jaką musi przebyć kandydat, aby mógł zostać tłumaczem przysięgłym. Ustala również warunki samej pracy przez niego wykonywanej. Profesja tłumacza przysięgłego jest bowiem zajęciem niezwykle odpowiedzialnym oraz wymagającym odpowiednich kwalifikacji i predyspozycji personalnych, takich jak znakomita znajomość języka obcego i ojczystego, swoboda w formułowaniu zdań wielokrotnie złożonych, płynność i zrozumiałość budowanych wypowiedzi, rzetelność, dotrzymywanie umów zawartych ze zleceniodawcami oraz staranność i skrupulatność spełnianych zadań. Wykonywanie tego zawodu reguluje w Polsce ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku, obowiązująca od dnia 27 stycznia 2005 roku. Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych za sporządzenie przekładu dla państwowych urzędów i instytucji jest ściśle określone przez Ministra Sprawiedliwości.

Czym dokładnie zajmuje się tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły posiada odpowiednie kompetencje, pozwalające przełożyć dokumenty procesowe i urzędowe, uwierzytelnić ich odpisy oraz poświadczyć swoją pieczęcią tłumaczenia i odpisy, które zostały uprzednio wykonane przez inne osoby. Dzięki powierzonemu mu kredytowi zaufania, tłumacz przysięgły ma rozbudowane uprawnienia w dziedzinie tłumaczenia i poświadczania dokumentów. Zakres jego obowiązków określa w całości ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku.

Tłumacz przysięgły przekłada ustnie oraz pisemnie szeroko rozumiane teksty, w tym dokumenty prawne, dokumenty biznesowe oraz korespondencję urzędową oraz wykonuje tłumaczenia techniczne . Osoba zajmująca się przekładem uwierzytelnionym tłumaczy również dokumenty i korespondencję prywatną.

Tłumacz przysięgły przekłada treść dostarczoną w wersji wydrukowanej lub elektronicznej. Należy jednak pamiętać, że tekst przeznaczony do tłumaczenia przysięgłego powinien być udostępniony tłumaczowi do wglądu w oryginale. Dzięki temu osoba uwierzytelniająca może na tej podstawie poświadczyć prawnie zgodność dokumentu.

Praca tłumacza przysięgłego nie ogranicza się jednak do przekładania aktów notarialnych, świadectw, zaświadczeń, umów, dyplomów, certyfikatów, pełnomocnictw, testamentów, faktur, indeksów, suplementów itp. Osoba powołana przez Ministra Sprawiedliwości, posiadająca wysokie kwalifikacje zajmuje się również tłumaczeniem różnego rodzaju opinii, materiałów szkoleniowych i promocyjnych, korespondencji prywatnej, życiorysów, listów motywacyjnych i wielu innych. Ponadto tłumacz przysięgły jest angażowany w dokonywanie przekładu ustnego podczas rozpraw sądowych, konferencji państwowych, obrad wagi państwowej, a także różnego rodzaju rozmów biznesowych. W tym podobnych wydarzeniach udział brało też nasze biuro tłumaczeń nasz sztab specjalistów.

Our website is protected by DMC Firewall!